نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی 97

جهت مشاوره در زمینه منابع آزمون نظام مهندسی 97

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۷۰۷۰۵۰۱۸-۰۲۱ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

یکی از مهم ترین موضوعاتی که داوطلبین آزمون نظام مهندسی باید در نظر داشته باشند منابع آزمون نظام مهندسی 97 می باشد چرا که بر اساس اطلاع نداشتن از همین منابع آزمون نظام مهندسی تعداد بسیاری از داوطلبین نمی توانند در آزمون نظام مهندسی قبول شوند .

آنچه در این متن خواهید خواند :

1) منابع آزمون نظام مهندسی 97

2) زمان ثبت نام آزمون نظام مهندسی 97

3) زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی 97

داوطلب با اطلاع از منابع آزمون نظام مهندسی برای مطالعه هر چه بیشتر آن و برنامه ریزی بر اساس آن می تواند قبولی خود در آزمون نظام مهندسی را تضمین نماید . از آنجایی که آزمون نظام مهندسی به صورت کتاب باز می باشد بنابراین استفاده از کلید واژه آزمون نظام مهندسی را فراموش نکنید.

منابع آزمون نظام مهندسی 97

منابع آزمون نظام مهندسی که از طرف سازمان نظام مهندسی اعلام گردیده دقیقا کتاب مقررات ملی ساختمان می باشد. از مبحث یکم تا بیست و یکم به عنوان منابع آزمون نظام مهندسی 97 و حتی چند سال قبل دیده شده است. جهت مشاهده لیست رشته های مجاز در آزمون نظام مهندسی کلیک کنید.

بخشی از منابع آزمون نظام مهندسی :

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (محاسبات)

• مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان )- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
• مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- (1392)
• مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- (1392)
• مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
• مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
• مبحث یازدهم ( طرح و اجرای صنعتی ساختمان ) – (1392)
• آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800-) ویرایش چهارم
• اصول و مبانی تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومی و دانشگاهی) *
• مکانیک خاک- گودبرداری و سازه های نگهبان*
* برای موارد ذکر شده منابع آزمون نظام مهندسی 97 معتبر موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر1: منظور از مباحث در منابع آزمون نظام مهندسی ، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتابهای راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان در منابع آزمون نظام مهندسی 97 ملاک عمل خواهد بود.
تذکر3: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع آزمون نظام مهندسی فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
تذکر 4: اطلاع کامل از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است.
تذکر5: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (نظارت)

•قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه‌ مورخ 5/12/94 هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون (مندرج در همین وب‌سایت)
•مبحث اول ( تعاریف)- (1392)
•مبحث دوم ( نظامات اداری)- (1384)
•مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- (1392)
• مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
• مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)- (1392)
• مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- (1392)
• مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
• مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
• مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان)- (1392)
• مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (1392)
• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- (1391)
• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (1392)
• آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800) ویرایش چهارم
• راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- (1390)
• تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و کلی)*
• روشها و جزئیات اجرایی ساختمان*
• گودبرداری و سازه های نگهبان*
• مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها*

*برای موارد ذکر شده منابع آزمون نظام مهندسی 97 منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
تذکر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتابهای راهنمای مباحث، مباحث منابع آزمون نظام مهندسی مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر3: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث منابع آزمون نظام مهندسی 97 مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی منابع آزمون نظام مهندسی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
تذکر4: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (اجرا)

• قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه‌ مورخ 5/12/94 هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون (مندرج در همین وب‌سایت)
• مبحث دوم ( نظامات اداری)- (1384)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق )- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
• مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان )- (1392)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- (1392)
• مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
• مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- (1392)
• مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)- ( 1392)
• مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه)- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
• مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
• مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها)- ( 1392)
• مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (1392)
• مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا)- (1390 )
•مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی )- (1389)
• مبحث بیستم (علائم و تابلوها)- (1384)
• مبحث بیستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (1392)
• آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800) ویرایش چهارم
• گودبرداری و سازه‌های نگهبان*
• راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- (1390)
• روشها و مسائل اجرایی*
• مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّی ساختمان)
• قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها
• قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری*
• قوانین صنعت بیمه و مالیات*
•و…

منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی

• قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه‌ مورخ 5/12/94 هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون (مندرج در همین وب‌سایت)
• مبحث اول ( تعاریف )-ویرایش(1392)
• مبحث دوم ( نظامات اداری )-) 1384 (
• مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )- (1392)
• مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی )-( 1391 )
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )- (1392)
• مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی )-( 1391)
• مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)-( 1389)
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی )-( 1389 )
• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)( 1391)
• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392)
•و…

از آنجایی که همواره منابع آزمون نظام مهندسی برای تمامی داوطلبین ابهام آمیز است و همیشه در ذهن آنها سوالاتی بوجود می آید ، هر متقاضی برای یافتن جواب سؤالات خود راه حلی را انتخاب می کند . در این راستا می توان گفت که اکثر متقاضیان با جست و جو در سایت های گوناگون در پی یافتن جواب سؤالات خود می باشند که البته مشکل این روش این می باشد که علاوه بر زمان بر بودن ، از آن جایی که اطلاعات ثبت نامی و قوانین مربوط به آن هرساله در حال تغییر می باشد ، ممکن است اطلاعاتی که سایت ها در اختیارتان قرار می دهند اطلاعاتی نادرست و به روز نباشد . عده ای دیگر با مراجعه حضوری نزد مشاوران و یا پرس و جو کردن از افراد آگاه در این زمینه ، جواب سؤالات خود را پیدا می کنند که متآسفانه علاوه بر اینکه تمامی این روش ها بسیار زمان بر و خسته کننده هستند ، باید هزینه گزافی را صرف برطرف کردن نیاز خود نمایند .
صدای مشاور این امکان را برای شما ایجاد نموده است که شما بتوانید با یک تماس از طریق تلفن ثابت و تماس با شماره صدای مشاور بدون هیچ دردسری و با کمترین هزینه ممکن ، از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی صدای مشاور بهره ببرید و جواب سؤالات خود را پیدا کنید و اطلاعات به روز را در مورد مسئله خود دریافت نمایید .

زمان ثبت نام آزمون نظام مهندسی 97


پس از اینکه منابع آزمون نظام مهندسی اطلاع یافتید باید بدانید که ثبت نام آزمون نظام مهندسی به طور کلی دو بار در سال توسط سازمان نظام مهندسی برگزار می گردد . زمان ثبت نام نظام مهندسی 97 بر اساس اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی از تاریخ 30 بهمن لغایت 11 اسفندماه سال 1396 انجام خواهد شد .

ثبت نام آزمون نظام مهندسی 97 برای رشته های مهندسی شهر سازی ، عمران ، معماری ، نقشه برداری ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی و ترافیک به طور همزمان در تاریخ 96/11/30 الی 96/12/11 در سراسر کشور برگزار می شود

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی 97

پس از اینکه منابع آزمون نظام مهندسی اطلاع یافتید بنابر اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی زمان برگزاری نظام مهندسی 97 در تاریخ 20 و 21 اردیبهشت ماه سال 1397 در روزهای پنجشنبه و جمعه به صورت سراسری برای تمامی رشته ها خواهد بود.

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی 97 برای رشته های مهندسی شهر سازی ، عمران ، معماری ، نقشه برداری ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی و ترافیک به طور همزمان در تاریخ 20 و 21 اردیبهشت 97 در سراسر کشور خواهد بود .

برچسب ها

جهت مشاوره در زمینه منابع آزمون نظام مهندسی 97

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۷۰۷۰۵۰۱۸-۰۲۱ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + پانزده =

بستن